طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس کسر

طرح,درس,ریاضی,سوم,ابتدایی,درس,کسر,طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس کسر, طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس کسر ,طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس کسر , طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس کسر,طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس کسر|31030940|wof
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس کسرقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

معرفی :

طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس کسر


نام کتاب درسی: ریاضی پایه تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع درس: کسر

اهداف

آشنایی فراگیران با کسر و مفهوم آن

- آشنایی با کسر به صورت تصاویر و اشکال

ـ آشنایی با کاربرد کسرها در زندگی روزمرّه

ـ آشنایی با تقسیمات متساوی و نامتساوی

ـ مفهوم کسر را بدانند. (دانشی)

ـ صورت و مخرج و خطّ کسر را بدانند. (دانشی)

ـ توانایی به دست آوردن کسرها را از روی شکل داشته باشند. (مهارتی)

ـ کاربرد کسرها را در زندگی خود بدانند. (نگرشی ـ مهارتی)

فایل بصورت ورد و قابل ویرایش