طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس مقایسه اعداد – انواع مثلث

طرح,درس,ریاضی,سوم,ابتدایی,درس,مقایسه,اعداد,,,انواع,مثلث,طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس مقایسه اعداد , انواع مثلث, طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس مقایسه اعداد , انواع مثلث ,طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس مقایسه اعداد , انواع مثلث , طرح ,,,|31030945|wof
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس مقایسه اعداد – انواع مثلثقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی مقایسه اعداد – انواع مثلث فرمت فایل : ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 6 صفحه مختصری از شرح

عنوان: ریاضی
موضوع تدریس: مقایسه اعداد – انواع مثلث
مدت تدریس: 45 دقیقه
پایه : سوم
محل تدریس: کلاس درس

اهداف کلی

آشنایی دانش آموزان با نحوه مقایسه اعداد چند رقمی با یکدیگر محیط، جمع و تفریق چند رقمی

اهداف جزیی

انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند که:
1-برای مقایسه دو عدد چند رقمی ابتدا باید تعداد ارقام اعداد مورد نظر مورد توجه قرار گیرند تعداد ارقام هر عددی بیشتر باشد آن عدد بیشتر است.
اگر تعداد ارقام در عدد یکسان شدند آن وقت باید عدد بزرگترین مرتبه دو عدد با همدیگر مقایسه شوند.
مساوی شوند عدد مرتبه پایین تر به همین ترتب با آخرین مرتبه مقایسه به عمل می آید تا وضعیت دو عدد نسبت به هم مشخص گردد.
2- برای جمع کردن یک عدد چند رقمی با چند رقمی ابتدا بزرگترین مرتبه عدد دوم به عدد اول اضافه می شود
سپس عدد مرتبه بعدی به جمع بدست آمده اضافه می شود باز عدد مرتبه بعدی به جمع بدست آمده اضافه می گردد
این روند به پیش می رود تا اینکه به مرتبه یکسان برسند (هزارتایی، صدتایی، ده تایی، و یکی را با یکی باید جمع کرد)
3- برای کم کردن یک عدد چند رقمی ابتدا بزرگترین مرتبه عدد دم از عدد اول کم می شود
سپس عدد مرتبه بعدی از باقی مانده کم می شود این روند به پیش می رود تا اینکه یکان عدد دوم از باقی مانده کم گردد.
(هزار تایی از هزار تایی، صدتایی از صدتایی، یکی از یکی کم گردد).

اهداف رفتاری:

انتظار می رود شاگردان بعد از تدریس این درست بتوانند:
1-اعداد چند رقمی را با چند رقمی جمع کنند.
2- اعداد چند رقمی را از چند رقمی کم کنند.
3- انواع مثلث را نام ببرند تعریف کنند و رسم کنند.
4- محیط چند ضلعی را محاسبه کنند.