طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس مقایسه کسر ها – زاویه

مطالب دیگر:
📚نمونه پرسشنامه روش های رایج تشویق دانش آموزان در مدارس📚نمونه پرسشنامه رفتار نوآورانه در سازمان (کانتر)📚نمونه پرسشنامه خودکار آمدی دانش آموز (جینک و مورگان 1999)📚نمونه پرسشنامه جو سازمانی (هاپین و کرافت 2000)📚نمونه پرسشنامه تعیین رشد اجتماعی دانش آموزان توسط معلمانشان📚نمونه پرسشنامه تعارض سازمانی📚نمونه پرسشنامه برنامه ریزی راهبردی مدیریت دفن زباله های شهری در شهر📚نمونه پرسشنامه اولویت بندی مولفه های کیفیتی سامانه ها (کمارک 1990)📚فایل فلش فارسی تست شده Nokia_215_rm-1111.V10.01.11📚نمونه پرسشنامه اضطراب مدرسه📚نمونه پرسشنامه فشار روانی شغلی📚نمونه پرسشنامه ارزیابی توان اکولوژیکی و اولویت بندی پهنه های مستعد اکوتوریسم با روش FAHP📚نمونه پرسشنامه هوش هیجانی گلمن📚نمونه پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت📚نمونه پرسشنامه تیم محوری (میزان تمایل به کار تیمی)📚نمونه پرسشنامه منبع استرس (شغل)📚نمونه پرسشنامه مزیت محیط رقابتی در بانک ها یا سازمان ها📚نمونه پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز📚نمونه پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز📚نمونه پرسشنامه اندازه گیری فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
طرح,درس,ریاضی,سوم,ابتدایی,درس,مقایسه,کسر,ها,,,زاویه,طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس مقایسه کسر ها , زاویه, طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس مقایسه کسر ها , زاویه ,طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس مقایسه کسر ها , زاویه , طرح درس ریاضی سوم اب,,,|31030946|wof
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس مقایسه کسر ها – زاویهقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

معرفی :

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس مقایسه کسر ها – زاویه


نام کتاب درسی: ریاضی پایه تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع درس:مقایسه کسر ها – زاویه

اهداف

هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با نحوه مقایسه ی کسرها و زاویه راست

اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند:

1-اگر صورت دو کسر مساوی باشد کسری بزرگ تر است که مخرج آن کوچکتر باشد.

2- اگر مخرج دو کسر مساوی باشد کسری بزرگ تر است که صورت آن بزرگتر باشد.

3- یکی از زاویه ها، زاویه راست نام دارد.

4- به وسیله گونیا زاویه راست تشخیص داده می شود.

اهداف رفتاری: انتظار می رود شاگردان بعد از تدریس این درست بتوانند:

1-دو کسر که صورت های مساوی ولی مخرج های نا مساوی دارند را باهم مقایسه

فایل بصورت ورد و قابل ویرایش