طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس هزار

طرح,درس,ریاضی,سوم,ابتدایی,درس,هزار,طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس هزار, طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس هزار ,طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس هزار , طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس هزار,طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس هزار|31030948|wof
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان طرح درس ریاضی سوم ابتدایی درس هزارقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

معرفی :

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی درس هزار


نام کتاب درسی: ریاضی پایه تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع درس: هزار

اهداف

هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با عدد 1000

اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند:

1-ده بسته ی 100 تایی می شود 1000

2- نماد هزار «1000» می باشد.

3- 1000 یعنی یک بسته ی 1000 تایی، صفر صدتایی و صفر یکی.

4- عدد «1000» چگونه به صورت صحیح خوانده می شود.

اهداف رفتاری: انتظار می رود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند:

1-با دسته های 100 تایی یک دسته ی 1000 تایی درست کنند.

2- عدد هزار را در بین اعداد دیگر شناسایی کنند.

3- عدد هزار را به صورت صحیح بخوانند.

فایل بصورت ورد و قابل ویرایش