طرح درس سالانه قرآن کریم

طرح,درس,سالانه,قرآن,کریم,طرح درس سالانه قرآن کریم, طرح درس سالانه قرآن کریم ,طرح درس سالانه قرآن کریم , طرح درس سالانه قرآن کریم,طرح درس سالانه قرآن کریم|31030954|wof
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان طرح درس سالانه قرآن کریمقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .


دانلود ورد با موضوع دارای 7 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد صفحه : 7 صفحه
فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس قسمتی از متن نمونه:
موضوع: آموزش قرآن کریم
مقطع ابتدائی: پایه سوم
محل تدریس: کلاس

تعداد فراگیران 81 نفر
روش تدریس: فعال


هدف کلی: تدریس، داستان پیامبری موسی)ع(
هدف های رفتاری

1-دانش آموز از شنیدن داستان حضرت موسی لذت ببرد و با گوش های زندگی آن حضرت آشنا شود)عاطفی(
2-بتوانند ایات 11 تا 22 سوره طه را برای اعضای گروه بخوانند و از همکاری با گروه لذت ببرند)عاطفی(

1-دانش آموز بداند مفهوم آیات 11 تا 22 در چه موردی است و بتواند تا حد ممکن صحیح آیات را بخواند
)روانی–حرکتی(
4-دانش آموز در قالب داستان با معجزات حضرت موسی )ع( اشنا شده و با ایاتی که در آن از معجزات ایشان سخن گفته آشنا شود.
رفتاری ورودی: حضور و غیاب و دیدن تکالیف
معلم با رویی خوش و مثل همیشه سرحال و پرانرژی وارد کلاس می شود )در حالی باید وارد کلاس شود که تمام افکار ناراحت کننده و مشکلات خود راپشت درب کلاس گذاشته و با هدف متعالی و قربتا الی ﷲ وارد این مکان مقدس)یعنی کلاس درس( شده و حتی الامکان با وضو وارد کلاس شود، تا وجودش را نورانی کرده و دانش آموزان از نور وجود او و صفای باطن او روشنی بگیرند و تدریس او در دل آن ها اثر کند.